Vývěsné jízdní řády

Jízdní řády veřejné linkové osobní dopravy
IDOS - jízdní řády
Nápověda
2. Stránky vytvářené aplikací Předchozí kapitola |  Obsah

Všechny stránky tvořící aplikaci jsou přístupné z hlavního menu.

2.1. Úvodní stránka

Vstupní stránka aplikace.

2.2. Vyhledání podle linek

Stránka slouží k vyhledání linky podle jejího čísla, obsahuje vstupní pole pro zadání čísla linky a seznam dokumentů ke stažení. Po odeslání požadavku tlačítkem Hledat je zobrazen seznam nalezených dokumentů. Pokud seznam obsahuje více než 25 linek je rozdělen na více stránek, mezi kterými je možno listovat pomocí zobrazených šipek. U každé linky je zobrazeno její číslo, vedení, seznam dopravců, kteří linku provozují a odkazy na jízdní řády ve formátu PDF, které jsou k dispozici.
Název dopravce provozujícího linku funguje jako odkaz na stránku se seznamem všech linek provozovaných daným dopravcem.

2.3. Vyhledání podle objektů

Sekce v hlavním menu, obsahuje následující položky, které určují typ vyhledávaného objektu.
  • města a obce
  • části měst a obcí
  • zastávky
Stránka slouží k zobrazení linek jejichž linkové vedení prochází vyhledaným objektem, obsahuje vstupní pole pro zadání vyhledávací masky názvu objektu a seznam objektů odpovídajících již zadané masce. Maska pro vyhledání objektu může obsahovat libovolné znaky, nemusí obsahovat diakritiku, případně může být prázdná.
Zadaná maska je porovnávána s názvy objektů zleva, prázdné masce vyhovují všechny objekty. Po odeslání požadavku tlačítkem Hledat je zobrazen seznam nalezených objektů. Pokud seznam obsahuje více než 50 objektů je rozdělen na více stránek, mezi kterými je možno listovat pomocí zobrazených šipek.
Název objektu funguje jako odkaz na výsledný seznamem linek. Pokud je výsledkem hledání objektů vyhovujících zadané masce právě jediný objekt, aplikace rovnou zobrazí seznam linek procházejících tímto objektem

2.4. Vyhledání podle dopravců

Stránka slouží k zobrazení linek provozovaných vyhledaným dopravcem, obsahuje vstupní pole pro zadání vyhledávací masky a seznam dopravců odpovídajících již zadané masce. Maska pro vyhledání dopravců může obsahovat libovolné znaky, nemusí obsahovat diakritiku, případně může být prázdná.
Zadaná maska je hledána jako libovolná podmnožina v názvu dopravce, prázdné masce vyhovují všichni dopravci. Po odeslání požadavku tlačítkem Hledat je zobrazen seznam nalezených dopravců. Pokud seznam obsahuje více než 25 dopravců je rozdělen na více stránek, mezi kterými je možno listovat pomocí zobrazených šipek.
Název dopravce funguje jako odkaz na výsledný seznamem linek. Pokud je výsledkem hledání dopravců vyhovujících zadané masce právě jediný dopravce, aplikace rovnou zobrazí seznam linek provozovaných tímto dopravcem.

2.5. Info o datech

Stránka zobrazuje následující informace o poskytovaných datech.
Aktualizace indexového souboru:  datum a čas vytvoření indexového souboru s informacemi o poskytovaných linkách.
Počet linek v indexovém souboru:  počet různých linek, které jsou zahrnuty do indexového souboru.
Počet přístupných PDF souborů:  počet PDF souborů obsahujících jízdní řády, které je možné prohlížet a stahovat.
Název jízdního řádu TT:  jízdní řád TT, který je aplikací aktuálně využíván.
Aktualizace jízdního řádu TT:  datum vytvoření jízdního řádu TT.